Mollarri Garraioak 2002 S.L (transportes Mollarri)

Errepideko merkatugaien garraioan
diharduen enpresa.

Empresa dedicada al transporte
de mercancías por carretera.

Ibilgailuaren dimentsioak:
7,30 m luzeran eta 2,50 m zabalean.

Dimensiones del vehículo:
7,30 m de largo y 2,50 m de ancho.

Enpresentzat garraiobide
eta erantzunak.

Transporte y soluciones
para empresas.

Zerbitzu zuzena,
banan-banakoa eta profesionala.

Servicio directo,
personalizado y profesional.

Bizkaiarako
eguneroko zerbitzua.

Servicio diario
a Vizcaya.